14
Sep

IMATE TEŽAVE S PREKRŠKI ZAPOSLENIH VOZNIKOV?

SE BOJITE VISOKIH GLOB, KI SO ZAGROŽENE ZA PRAVNO OSEBO?

 

ZA VAS IMAMO REŠITEV!

 

 Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v več sodbah (IV Ips 9/2015 in št. IV Ips 68/2017) odločilo, da za razbremenitev odgovornosti pravne osebe, v kolikor je zoper njo uveden postopek o prekršku zaradi ravnanja tretje osebe (delavca) zadošča,  da izpolni dolžnost seznanitve delavca s pravili oz. navodili pravne osebe. Takšen pristop se pri odločanju uporabi, če noben predpis s področja, na katerem je prekršek storjen, ne predpisuje dolžnega ravnanja pravne osebe na tem področju.

Za razbremenitev odgovornosti pravne osebe je torej bistveno, na kakšen način ima z internimi akti urejeno seznanitev delavcev – voznikov z določenim področjem njegovega dela (npr. obremenitve vozil, pritrjevanje tovora, tehnična urejenost vozil, socialna zakonodaja, uporaba tahografov…).

Z vas smo pripravili interni pravilnik, v katerih so vsa področja dela voznika, na katerih je lahko postopek uveden tudi zoper pravno osebo, razdelana na način, da lahko pravno oseba v morebitnem postopku o prekršku dokazuje, da je izpolnila dolžnost seznanitve delavca. Če se odločite za izdelavo akta in sodelovanje z nami, ste upravičeno do vrste bonitet, kot so brezplačno svetovanje po telefonu, brezplačno obveščanje o novostih na področju varnosti in prevozov v cestnem prometu, svetovanje v primeru prekrškov…

Naj vam za lažjo predstavo pojasnimo na primeru:

Primer 1:

Voznik s tovornim vozilom vozi po odseku, kjer je to prepovedano s postavljeno prometno signalizacijo. Policisti vozniku izdajo plačilni nalog, s katerim mu zaradi prekrška po 5. odstavku 37. člena Zakona o cestah izrečejo globo v znesku 200 EUR. Pravna oseba po pošti prejme obvestilo, s katerim je pozvana, da se v določenem roku (največkrat 5 dni) izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. Če pravna oseba izjave ne poda, prekrškovni organ izdela odločbo o prekršku, s katero pravno osebo kaznuje, kot je določeno v predpisu o prekršku. Če pa pravna oseba poda izjavo, ter v njej dokazuje, da je delavec kršil navodila oz. pravila pravne osebe (interni pravilnik), s katerimi je predhodno seznanila delavca, ki je storil prekršek  in v katerih je eksplicitno zapisano, da mora voznik spoštovati prometno signalizacijo, se lahko razbremenjuje odgovornosti za prekršek. Globa za pravno osebo za takšen prekršek znaša 600 EUR.

Primer 2:

Voznik na vozilu prevaža tovor, ki ni pritrjen in naložen skladno s predpisom. Policisti vozniku zaradi prekrška po 8. odstavku 74. člena Zakona o pravilih cestnega prometa izdajo plačilni nalog, s katerim mu izrečejo globo v znesku 120 EUR. Pravna oseba po pošti prejme obvestilo, s katerim je pozvana, da se v določenem roku (največkrat 5 dni) izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. Če pravna oseba izjave ne poda, prekrškovni organ izdela odločbo o prekršku, s katero pravno osebo kaznuje, kot je določeno v predpisu o prekršku. Če pa pravna oseba poda izjavo, ter v njej dokazuje, da je delavec kršil navodila oz. pravila pravne osebe (interni pravilnik), s katerimi je predhodno seznanila delavca, ki je storil prekršek  in v katerih je eksplicitno zapisano, da mora voznik pri nalaganju in pritrjevanju tovora uporabljati predpisano opremo, se lahko razbremenjuje odgovornosti za prekršek. Globa za pravno osebo za takšen prekršek znaša 1.000 EUR.

Iz zgornjih primerov lahko torej vidimo, da je bistveno, na kakšen način je pravna oseba predhodno seznanila delavca. Če pravna oseba v internih navodilih oz. pravilih teh področij ne bi imela definiranih, ne bi mogla dokazati, da je izpolnila dolžnost seznanitve delavca in bi bila odgovorna za njegovo nepravilno ravnanje.

 

Zato ne odlašajte in se z izdajo primernega internega akta zavarujte že danes in izpolnite dolžnost seznanitve delavca!

 

 Če vas zanima izdelava takšnega internega akta, nas kontaktirajte brez odlašanja in pripravili vam bomo ponudbo!