Obvestilo-podaljašje vozniških dovoljenj, kode 95, ADR certifikatov za voznike

Obvestilo-podaljašje vozniških dovoljenj, kode 95, ADR certifikatov za voznike
26
Mar

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok, s katerim se pooblaščenim organizacijam prepove izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

 

Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki zaradi prepovedi iz prejšnjega odstavka potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

 

Odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00 uri