Odredba o prepovedi prometa_marec 2022

Odredba o prepovedi prometa_marec 2022
28
Mar

POMEMBNO OBVESTILO

Minister za notranje zadeve je izdal Odredbo o prepovedi prometa, ki v dneh 28.03.2022 in 29.03.2022 prepoveduje promet:

– tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg
– vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu.

Prepoved tem vozilom velja v:

– ponedeljek, 28. marca 2022, od 11.00 do 14.00 ure

– ponedeljek, 28. marca 2022, od 17.00 do 20.00 ure

– torek, 29. marca 2022, od 08.00 do 09.30 ure

– torek, 29. marca, od 14.00 do 17.00 ure

Prepoved prometa velja na naslednjih javnih cestah v poteku smeri relacije.
Prepovedi ne veljajo, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev.

Vozniki morajo pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih prostorih ali drugih primernih parkiranih površinah.

Če razlogi, zaradi katerih velja prepoved prometa, ne nastanejo ali prenehajo pred iztekom časa, določenega v odredbi, lahko policisti dovolijo promet vozil, za katera velja prepoved. Obvestilo o tem se objavi v medijih.

Srečno na cestah!

ekipa Presoja d.o.o.