PRAVILNIK O IZVAJANJU NALOG UPRAVLJAVCA PREVOZOV IN VOZNEGA OSEBJA

Z uvedbo novele Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 49/2011) se v slovenski pravni red implementira Uredba (ES) št. 1071/2009 z dne 21.10.2009, ki v prevozniška podjetja namesto odgovorne osebe za prevoze, uvaja upravljalca prevozov. V 1. odstavku 23. člena istega zakona so navedeni pogoji, ki jih mora ta oseba izpolnjevati, njegove naloge pa so določene v zgoraj omenjeni uredbi, ki se začne uporabljati 04.12.2011.
V b. točki 2. odstavka 4. člena Uredbe je predpisano, da je treba z osebo, ki bo opravljala funkcijo upravljalca prevozov, skleniti pogodbo, v kateri bodo podrobno določene naloge, ki jih mora zadevna oseba izvajati učinkovito in neprekinjeno, ter navedene njene obveznosti kot upravljavca prevoza.
Naloge, ki jih je treba podrobno določiti, obsegajo predvsem naloge:
  • povezane z upravljanjem servisiranja in vzdrževanja vozil,
  • preverjanjem prevoznih pogodb in dokumentov,
  • osnovnim računovodstvom,
  • razporeditvijo natovarjanj ali storitev po voznikih in vozilih ter
  • preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo.
Naš pravilnik izpolnjuje dve funkciji:
  1. Zadosti zahtevam veljavnih predpisov s področja prevozov v cestnem prometu.
  1. V primerih, ko je za pravno osebo zagrožena visoka globa, obstaja pravna možnost, da se odgovornosti za prekršek pravna oseba izključi.
Pomagamo in svetujemo Vam še pri vzpostavitvi potrebnih evidenc in pripravi izjav za voznike.
Cena Pravilnika je od 250 EUR do 700 EUR (DDV ni vključen v ceno), in sicer je odvisna od števila pri Vas zaposlenih voznikov.
Pravilnik se plača samo enkrat!
Prevozniki, ki imajo naš Pravilnik so upravičeni do:
  • Brezplačnega svetovanja potelefonu,
  • Brezplačnega pisnega obveščanja o novostih, ki zadevajo prevoze in varnost v cestnem prometu, objavljenih v Uradnem listu RS.
Prepričajte se, zakaj nam je zaupalo že več kot 1.000 prevoznikov!