Sprememba Uredbe 561/2006

Sprememba Uredbe 561/2006
2
Avg
V Uradnem listu EU je bila dne 31.07.2020 objavljena Uredba (EU) št. 2020/1054. Objavljena Uredba prinaša spremembo Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi.
Uredba prične veljati v dvajseti dan po objavi, torej 20.08.2020.
V prihodnjih dneh bomo objavili bistvene spremembe, zato nam sledite.
Srečno!
ekipa Presoja d.o.o.