TEMELJNE KVALIFIKACIJE VOZNIK – PRIDOBITEV

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu je obvezna za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.
Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje poklica voznika motornega vozila se v obliki kode 95 vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah.
Vozniki lahko pridobijo temeljno kvalifikacijo na več načinov:
  • z zaključeno srednjo poklicno šolo ustreznega programa, spričevalo izda srednja šola,
  • s preizkusom znanja: teoretični (najmanj 4 ure) in praktični (najmanj 2 uri) preizkus znanja,
  • z načinom pospešene pridobitve temeljnih kvalifikacij: tečaj, ki obsega 140 ur , vsaj 10 ur vožnje ustrezne kategorije, pisni preizkus znanja.
K preizkusu temeljne kvalifikacije sme pristopiti kandidat, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije (C, CE ali D). Preizkus je razdeljen na 2 sklopa:
  • Praktični, ki traja najmanj dve uri
  • Teoretični – preizkus v obliki izpitne pole. Izpitna pola je razdeljena v 3 sklope, čas za reševanje izpita je omejen na 180 minut
Po uspešno opravljenih preizkusih voznik pridobi spričevalo, na podlagi katerega v vozniško dovoljenje vpiše kodo 95, s katero izkazuje, da je strokovno usposobljen za opravljanje poklica voznik motornih vozil.