VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Varnost in zdravje pri delu ni le zakonska in družbena obveznost, temveč podjetjem prinaša korist, poleg tega pa se lahko izognete visokim kaznim v primeru pomanjkljivosti, ki jih ugotovi inšpektor za delo.
Če boste varnosti in zdravju pri delu v vašem podjetju posvečali več pozornosti, se ne boste izognili samo velikim stroškom zaradi poškodb pri delu in slabega zdravja zaposlenih. Izboljšala se bo tudi produktivnost vašega podjetja.
Izkušnje mnogih so pokazale, da je dosti ceneje urediti razmere in dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.
V sodelovanju s podjetjem USCO, Uroš Strmec s.p., Vam lahko pomagamo urediti tud naslednja področja:

Varnost in zdravje pri delu:
 • Strokovna podlaga za izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • Teoretično in praktično usposabljanje za varnost in zdravje pri delu
 • Usposabljanje za viličarista
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme
 • Priprava napotnic za preventivne zdravstvene preglede
 • Varnostni načrti
 • Prijava gradbišča
 • Navodila za varno delo
 • Meritve mikroklime in osvetljenosti
 • Urejanje vseh evidenc po zakonskih obveznostih za varnost in zdravje pri delu

Varstvo pred požarom:
 • Izdelava ocene požarne ogroženosti + izdelava požarnega reda
 • Izračun števila potrebnih gasilnikov
 • Izdelava načrta evakuacije
 • Teoretično in praktično usposabljanje za varstvo pred požarom
 • Izdelava požarnega načrta
 • Urejanje vseh evidenc po zakonskih obveznostih za varstvo pred požarom
 • Organiziranje pregledov gasilnih aparatov, hidrantov, ter sistemov aktivne požarne zaščite