VOZNIŠKO DOVOLJENJE – VRNITEV IN ODLOŽITEV

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Ob storitvi določenih prekrškov lahko policisti storilcu prekrška takoj zasežejo vozniško dovoljenje, kar pomeni, da storilec od tistega trenutka ne sme voziti motornega vozila. Policisti nato sodišču predlagajo izdajo sklepa, s katerim se storilcu začasno odvzame vozniško dovoljenje.
Začasno odvzeto vozniško dovoljenje sodišče do odločitve o prekršku lahko vrne, če na sodišče naslovite predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Predlogu morate obvezno priložiti spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu.
Če imate takšno težavo, ne odlašajte in nas kontaktirajte!
Pripravili vam bomo kvaliteten predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja ter vas vodili skozi celoten postopek, s ciljem, da čimprej pridobite vozniško dovoljenje nazaj.

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Ste bili prehitri? Ste vozili pod vplivom alkohola?
Če imetnik vozniškega dovoljenja doseže ali preseže 18 kazenskih točk, mu okrajno sodišče, kjer ima storilec bivanje izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Storilec lahko v roku 15 dni po pravnomočnosti na sodišče poda predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlogu mora obvezno priložiti spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu.
Sodišče sme odložiti izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja pod pogojem, da storilec v času, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od 24 mesecev (preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška, in če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi Zakona o voznikih.
V času trajanja preizkusne dobe vozniško dovoljenje ob upoštevanju zgornjih pogojev v celoti velja! Po poteku preizkusne dobe storilec ni dolžan ponovno opravljati vozniškega izpita, kazenske točke pa se v celoti razveljavijo!
Če imate takšno težavo, ne odlašajte in nas kontaktirajte!
Pripravili vam bomo kvaliteten predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter vas vodili skozi celoten postopek