Usposabljanje upravljavcev prevozov – strokovni posvet

Usposabljanje upravljavcev prevozov – strokovni posvet
13
Jan

Vljudno Vas vabimo na seminar z naslovom:

Izvajanje nalog upravljavca prevozov

Upravljavec prevozov je fizična oseba, zaposlena v podjetju ali, če je tako določeno, drugo fizično osebo, imenovano s pogodbo, ki dejansko in trajno vodi prevozne dejavnosti tega prevoznega podjetja.

Z uvedbo novele Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 49/2011) se je v slovenski pravni red implementirala Uredba (ES) št. 1071/2009 z dne 21.10.2009, ki je v prevozniška podjetja namesto odgovorne osebe za prevoze, uvedla upravljavca prevozov. V b. točki 2. odstavka 4. člena Uredbe je predpisano, da je treba z osebo, ki bo opravljala funkcijo upravljalca prevozov, skleniti pogodbo, v kateri bodo podrobno določene naloge, ki jih mora zadevna oseba izvajati učinkovito in neprekinjeno, ter navedene njene obveznosti kot upravljavca prevozov.

Udeleženci seminarja bodo seznanjeni z naslednjimi področji:

  • kakšne naloge ima upravljavec prevozov, s poudarkom na vodenju evidenc,
  • izdajanje internih navodil in pravil,
  • prekrškovni postopek zoper pravno osebo in učinkovita priprava obrambe v primeru postopka o prekršku,
  • izvajanje nadzora nad zaposlenimi v smislu preprečitve prekrškov,
  • predstavitev najnovejše sodne prakse,
  • izračun meje rentabilnosti uveljavljanja odškodninskega zahtevka.

Seminar je namenjen osebam, ki izvajajo naloge upravljavca prevozov oziroma  osebam, ki izvajajo nadzor na spoštovanjem predpisov in internih navodil oz. pravil pravne osebe.

Seminar izvajajo:

Primož Mrvar, ing. prometa, svetovalec v podjetju Presoja d.o.o.
Nikola Đuran, dipl. ing. cestnega prometa – upokojeni prometni inšpektor za prevoze v cestnem prometu
Aleš Kocjančič, dipl. oec., direktor podjetja Za nasvet d.o.o.

Predavanje z razgovorom bomo izvedli v sredo, 27.01.2016 ob 14.00.

Lokacija: Študijski center EMONA EFEKTA d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana.

Plačilo kotizacije se izvede najkasneje en dan pred začetkom seminarja na poslovni račun št. 0230 9025 5310 073, odprt pri NLB d.d.

Predavanje traja 4 (štiri) šolske ure, cena je 90 € (DDV je vključen) na udeleženo osebo. 

Prve tri ure so namenjene teoretičnemu delu, zadnja šolska ura pa je namenjena vprašanjem in razgovoru v zvezi s tekočo problematiko, s katero se srečujete pri svojem delu, zlasti na področju socialne zakonodaje.

Prijavite se lahko po elektronski pošti (info@presoja.si) ali pa nas pokličete.

Lep pozdrav,